Bře 18

Pracovní akce 15.3.2014 na závrtu č.1 – Harbechy

Opět jsme na závrtu č.1 na Harbechu. Počasí je zatím příznivé, fouká
vítr Harbešák, ale neprší. Účast není až tak velká jako minule, ale zvládneme to. Nejdříve stavíme novou trojnožku pro puštění skruže. A začíná fest pršet. Suchožlebák je tvor odolný a plachta proti dešti je doma v garáži, tam je jí dobře. V prudkém dešti a ještě větším vichru, i možná s novou členkou našeho klubu sestavujeme kladkostroj a pouštíme totálně promočeni první skruž. Úkol je splněn, rychle balíme a prcháme na samotu a potom do hospody.

IMG_4497IMG_4494

Foto: Ota Šimíček

Bře 07

Maganik 2013

Přidán článek o poslední expedici do Černé Hory. Nejpodrobnější informace o výzkumu Iron Deep naleznete zde.

Zachrana beranka

Bře 03

Pracovní akce 1.3.2014 závrt č.1 Harbechy

Jako vždy hojná účast. Bohužel to jde pomalu. Ve vstupní šachtě montujeme nový žebřík, ještě pro lepší sestup. Na absolutním dně betonujeme pod vápencovou troskou a vše připravujeme pro osazení první skruže. Dále rozšiřujeme průlez, aby zde šly tahat kyble s vytěženým materiálem. Podnikáme nový sestup do možného pokračování, ale zatím je to úzký. Už se těšíme, až tyto práce budou za náma a začneme těžit opravdu ze dna. Všichni spěcháme na vernisáž obrazů Svati Cigánka do Rudic. Takže snad někdy příště.

.IMG_4254 IMG_4264 IMG_4286 IMG_4279

 

 

Foto: Ota Šimíček

Úno 17

Pracovní akce 15.2.2014 závrt č.1 Harbechy

Po ročním kopání jsme v průzkumné šachtě dosáhli hloubky cca.10 m kde jsme úzkým průlezem prolezli pod vápencovou trosku pod kterou jsou již tři skalní stěny s průlezy do neznáma. Na další pracovní akci bude rozšířen průlez a zabezpečí se problémová místa a připraví se lože pro osazení první skruže. Po osazení skruže budeme pokračovat v dalším průzkumu.

IMG_4095 IMG_4108 IMG_4136 IMG_4141 IMG_4160

Srp 16

Maganik – Iron Deep

amaganiku40

Sponzorské zátiší.

Jeskyně Iron Deep je opět o něco hlubší. Po dvoutýdenní expedici vzrostla denivelace první české tisícovky na 1162 m a polygon se rozrostl o více než půl kilometru (3360 m). S pomocí minimálního počtu lidí a ve zkráceném termínu jsme sestoupili po aktivním toku několika šachtami o necelých 150 m až do horizontálního starého koridoru založeného na zlomu, který je kolmý na kaňon Mrtvice. V jeskyni je momentálně několik možností pokračování. Zejména v 450 m byla objevena nezávislá větev s výrazně větším tokem než je ten, který nás přivedl do kilometru a i v nejhluvší části jeskyně se dá postupovat nejen ke kaňonu, ale i dovnitř masívu a pravděpodobně i souběžně s Mrtvicí k nejníže položeným vývěrům.

Iron Deep – podrofné info.

 

Dub 21

Speleoforum 2013, Irondeep

Vítězství !!! IronDeep byl oceněn hned třemi Talpa europaea z dílny Moravské ústředny Brno. Snad poprvé jsme na svoji stranu přiklonili jak předsednictvo tak i přítomné obecenstvo. Navíc diky úžasnému videu od Richarda a Kryštofa, perfektním fotkám od Petra jsme navíc získali i cenu za nejlepší prezentaci. Díky kluci

Ocenění patří všem kdo se účastnili expedic na Maganik, sami víte nejlépe jako moc znamená jen třeba donést výstroj do tábora, natož se zúčastnit transportu, focení, mapovaní přímo v jeskyních.

Speleofoum 2013, Irondeep

Díky všem a držte palce ať se povede dostat se do těch -1400m

 

 

 

 

Vítězné video z dílny Richarda a Kryštofa – irondeep-1027m

Lis 05

Historická mapa

Podívejte se, jak Lažánecké závrty 1-4(5) vypadaly za císařpána (1836-1852), než to zeměhryzové zavalili kamením z polí. (Zdroj: http://www.mapy.cz/#x=16.736102&y=49.349943&z=13&l=5)

Zář 22

Trojka – první výsledky

Dnes, 22.září, proběhlo v rámci pravidelné pracovní akce i první orientační mapování objevů za sifonem na  závrtu č. 3 na Harbešské plošině. Byly zmapovány odhadem dvě třetiny nové, mírně klesající chodby v délce 102 m. Jeskyně nyní směřuje přibližně na JV, směrem ke Konrádovu dvoru,  přičemž se od závrtu vzdaluje na cca 50 m. Celková hloubka  činí něco málo přes 80 m, nezmapované části však klesají dále, takže se dá očekávat že nejzazší objevená místa se nacházejí již v hloubce kolem 90 m. Chodba je tvořena v lité skále a svým charakterem připomíná větší Mrtvé propadání ve Společňáku ( několikrát se zde dá i postavit) nebo K…. chodbu v Rudickém propadání.

Srp 12

První česká tisícovka objevena v Černé Hoře

První, českými speleology objevenou jeskyni, překonávající svojí hloubkou hranici 1000 m,  se podařilo nalézt v Černé Hoře. Stalo se tak na čtvrté expedici, organizované ZO Suchý žleb v pohoří Maganik, která se odehrála v termínu 21.7 – 11.8. Vchod byl nalezen již minulý rok, kdy se nám také podařilo sestoupit až do – 500 m. Dne 4. 8. se týmu ve složení Dvořák, Hösl, Matouš podařilo systém prohloubit až na 1027 m, přičemž bylo zjištěno další volné pokračování.

Jeskyně se nachází nedaleko stolové hory Trešteni vrh v divokém a těžko přístupném terénu. Její charakter určuje výrazná tektonika ve vodorovných vrstvách vápence, vytvářející na Maganiku  i několikasetmetrové šachty a úseky tmavých, hůře rozpustných vápenců, ve kterých naopak vznikají dlouhé meandry s minimálním spádem. V některých starých pasážích se pak nachází na vysokohorský kras bohatá krápníková výzdoba, reprezentovaná především krvavě červenými sintry.

Postup byl realizován za pomoci jednoho bivaku v hloubce 340 m, který se nachází na terase ze starých sedimentů nade dnem mohutné dvousetmetrové šachty. Během postupu se nám bohužel nepodařilo nalézt vhodné místo pro druhý bivak, což byl jeden z důvodů, proč jsme výzkumu v této nejhlubší větvi prozatím zanechali. Koncová místa jsou od prvního bivaku již poměrně vzdálená a za povodně by se návrat po trase, jdoucí z velké části po aktivním toku, stal prakticky nemožný a vysoce rizikový. Zbytek času jsme proto věnovali výše položeným  horizontálním patrům, které protínají mladší vertikální větve a poskytují možnost pokračování v obou směrech.

Délka zmapovaných částí činí 2820 m, předpokládaná délka všech objevů přesahuje 3 km.

Expedice se účastnili: V Adamec, V. Baldík, V. Bumbálek, L. Bumbálková, P. Čáslavský, Z. Dvořák, K. Hösl, V. Kahle, R. Matouš, M. Olbrecht, L. Pašek, O. Šimíček, J. Večerek.

prvni cesky kilometr, stare meandry -420m