Trojka – první výsledky

Dnes, 22.září, proběhlo v rámci pravidelné pracovní akce i první orientační mapování objevů za sifonem na  závrtu č. 3 na Harbešské plošině. Byly zmapovány odhadem dvě třetiny nové, mírně klesající chodby v délce 102 m. Jeskyně nyní směřuje přibližně na JV, směrem ke Konrádovu dvoru,  přičemž se od závrtu vzdaluje na cca 50 m. Celková hloubka  činí něco málo přes 80 m, nezmapované části však klesají dále, takže se dá očekávat že nejzazší objevená místa se nacházejí již v hloubce kolem 90 m. Chodba je tvořena v lité skále a svým charakterem připomíná větší Mrtvé propadání ve Společňáku ( několikrát se zde dá i postavit) nebo K…. chodbu v Rudickém propadání.