Nejezchlebův lomek (628)

Vchod, foto J. Večerek.

Délka 20 m, hloubka 15 m.

Jeskyně v Nejezchlebově (Janyšově) lomu, nacházejícím se při patě levé stráně Suchého žleby, byla objevena mezi 1. a 2. světovou válkou při těžbě vápenců. V roce 1967 se podařilo proniknout do volných dutin v hloubce 11 m. V dubnu 1969 Suchožlebská skupina (tenkrát ještě v rámci Speleologického klubu Brno) spojila dříve známé volné dutiny šachtou s povrchem. V letech 1985 – 1988 byl učiněn další pokus o průnik vertikální šachticí a posléze horizontální štolou v sedimentech chodby Rytmitů.

Jeskyně je vyvinuta v nivě výrazného meandru, v němž se Suchý žleb přibližuje k Pustému žlebu na pouhých cca 500 m. Jeskyně leží na hypotetické spojnici Skleněných dómů Punkevních jeskyní a zatopených chodeb Malého výtoku, kam odtékají podzemní ostrovské a vilémovické vody, jejichž spojení se podle zatím nepotvrzených hypotéz nachází právě v okolí Nejezchlebova lomku v hloubce 55 m.

Hromas J (ed) a kol.: Chráněná území ČR, svazek XIV. Jeskyně, Praha 2009. str. 447 – 448.