Čertův most (676)

Největší skalní most Moravského krasu, ležící v levé údolní stráni Suchého žlebu. Je tvořen dvěma oblouky, z nichž větší dosahuje výšky 18 m. Geneze čertova mostu je vysvětlována erozní činností vodního toku, protékajícího Suchým žlebem, který vytvořil tunelovitou jeskyni, procházející napříč skalním ostrohem. Řícením mocných, k SZ ukloněných  stropních lavic dostal most dnešní podobu.

Hromas J. (ed) a kol.: Chráněná území ČR, svazek XIV. Jeskyně, Praha 2009. str. 448.