Suchožlebská zazděná (665)

Suchožlebská (krápníková) zazděná

Velmi pěkně vyzdobená jeskyně v Suchém žlebu. Z nickamínkovými povlaky vyzdobené Nicové síně za vstupem jde horizontální chodba ke komínku vedoucímu do Žlebové chodby a k propástkám, které ústí do Krápníkového dómu. Žlebová chodba tvroří část horního patra a je spojená s jeskyní Pernesovou. Krápníkový dóm, vyzdobený např. několika hůlkovými stalagmity, byl dlouho konečným bodem jeskyně. Po prokopání koncového bodu byla objevena Harbešská chodba se zajímavou excentrickou výzdobou. Současná délka jeskyně (včetně j. Pernesovy) přesahuje 200 m. (Jiří Otava: K historii jeskyně Suchožlebská (Krápníková) Zazděná, Speleofórum ’88, 90-91)

Pernesova jeskyně (671)

Prostorná chodba, která se po několika krocích lomí dolů a vede do jeskyně Zazděná.