Projekt Maganik

Maganik, foto L. Jarolím

Maganik, foto L. Jarolím

Maganik je pohoří nacházející se ve vnitrozemí Černé Hory,brandflag_feel konkrétně na východ od města Nikšić. Na severu jej ohraničuje kaňon Mrtvice a na jihu sousedí s dalším pohořím, zvaným Prekornica. Námi zkoumaná oblast je obklopená půlkruhem hřebenů vycházejících z nejvyššího vrcholu Medjedji vrh (2139m) a štítu Babini zubovi, nejpozoruhodnější dominantou je však stolová hora Trešteni vrh (1980), jejíž vrcholové plató je rozřezáno neobyčejně hustou a výraznou tektonikou  do podoby desítek metrů hlubokého labyrintu. Izolovaná ostrožna se skalním městem, vodorovné plotny poseté tisícem ostrých drobných škrapů, symetrické trhliny a chaotický krasový terén připomínající krajinu z vědecko-fantastického románu tvoří z jeskyňářského hlediska velice lákavou, ale také těžko přístupnou oblast. Nedaleko za Trešteni vrchem se rýsují okraje Mrtvického kaňonu, do nějž na několika místech vyvěrá větší množství podzemních toků, vznikajících ze sněhu a ledu nakupeného v puklinách a vchodech zdejších podzemních systémů. Hloubkový potenciál jeskyní, který byl pro nás zpočátku největším lákadlem dosahuje 1600 m (vývěry leží v nadm. výškách 300 – 400 m), prozkoumanost prakticky nulová. Teplota na povrchu překračuje 30 stupňů, teplota v podzemí klesá na pouhé tři. Dobro došli u Maganik!

První expedici jsme zorganizovali v září roku 2009.  Od té doby jsme uspořádali další čtyři expedice, které objevily následující podzemní objekty:

  • Propasťovitá jeskyně Nyx, celková hloubka 622 m, v rámci systému se nachází 429 m hluboká propast, dnes 12. nejhlubší vertikála světa
  • Propast Aither, celková hloubka 380 m, vstupní vertikála o hloubce 351 m a největší šířce přes 30 m je největší prostorou objevenou v této oblasti.
  • Niflheim – jeskyně ledových obrů, horizontální jeskyně protínající izolovaný skalní masív s ledovou výzdobou
  • Propast pod Medvědicí, další z řady velkých vertikál o hloubce 200 m
  • Iron Deep, první česká tisícovka o hloubce 1162 m a délce přes 3 km

Chronologie expedic a související články

  • Září 2009, první týdenní výjezd. Po dobrodružné vynášce v zemi nikoho byla objevena propast Nyx na Trešteni vrchu a prozkoumána 50 m nade dno čtyřsetmetrové šachty (cca – 490 m).
  • Srpen 2010, tentokrát třítýdenní výprava navazující na 14 dní v Crkvici (viz Krivošije 2010). yx prozkoumána na konec v hloubce 622 m, objevena a prozkoumána propast Aither, nalezen vchod do propasti Pod Medvědicí. Maganik 2009, 2010
  • 2011, další tři týdny pzpočátku nepřinesly výraznější výsledky, byla prozkoumána 200 m hluboká propast Pod Medvědicí a Suchožlebská ledová (Niflheim), avšak v polovině expedice byl objeven vchod jeskyně Iron Deep. Postup se zastavil těsně pod hranicí 500 m. Česká tisícovka na Maganiku
  • Červenec/srpen 2012 jeskyně Iron Deep prozkoumána do -1027 m. Česká tisícovka na Maganiku
  • Červenec/srpen 2013 ani na sníh neobyčejně bohatá zima neuzavřela vchod a tak mohla být hloubka Iron Deep zvýšena až na 1162 m. Během dvou týdnů se nám v malém počtu podařilo nalézt několik pokračování. Iron Deep pokračuje!

maganik