j. Králova (666)

Jeskyně začína horizontální chodbou v levé stráni Suchého žlebu, která po 55 m končí závalem. Těsně před koncem chodby je možné vylézt do komína, který ve výšce 9 m ústí do sintrem vyzdobeného dómu. Z něj vede několik kratších odboček s nepřehlédnutelným patnáctimetrovým komínem. Na povrchu v oblasti nad známým koncem jeskyně se v zimě objevuje velký mastný flek. Tomu, že jde o teplé průvany z jeskyně Královy, odpovídá i fakt, že j. Králova v zimě výrazně nasává studený vzduch. Jeskyně je důležitým zimovištěm netopýrů, hlavně netopýra velkého (Myotis myotis).