První česká tisícovka objevena v Černé Hoře

První, českými speleology objevenou jeskyni, překonávající svojí hloubkou hranici 1000 m,  se podařilo nalézt v Černé Hoře. Stalo se tak na čtvrté expedici, organizované ZO Suchý žleb v pohoří Maganik, která se odehrála v termínu 21.7 – 11.8. Vchod byl nalezen již minulý rok, kdy se nám také podařilo sestoupit až do – 500 m. Dne 4. 8. se týmu ve složení Dvořák, Hösl, Matouš podařilo systém prohloubit až na 1027 m, přičemž bylo zjištěno další volné pokračování.

Jeskyně se nachází nedaleko stolové hory Trešteni vrh v divokém a těžko přístupném terénu. Její charakter určuje výrazná tektonika ve vodorovných vrstvách vápence, vytvářející na Maganiku  i několikasetmetrové šachty a úseky tmavých, hůře rozpustných vápenců, ve kterých naopak vznikají dlouhé meandry s minimálním spádem. V některých starých pasážích se pak nachází na vysokohorský kras bohatá krápníková výzdoba, reprezentovaná především krvavě červenými sintry.

Postup byl realizován za pomoci jednoho bivaku v hloubce 340 m, který se nachází na terase ze starých sedimentů nade dnem mohutné dvousetmetrové šachty. Během postupu se nám bohužel nepodařilo nalézt vhodné místo pro druhý bivak, což byl jeden z důvodů, proč jsme výzkumu v této nejhlubší větvi prozatím zanechali. Koncová místa jsou od prvního bivaku již poměrně vzdálená a za povodně by se návrat po trase, jdoucí z velké části po aktivním toku, stal prakticky nemožný a vysoce rizikový. Zbytek času jsme proto věnovali výše položeným  horizontálním patrům, které protínají mladší vertikální větve a poskytují možnost pokračování v obou směrech.

Délka zmapovaných částí činí 2820 m, předpokládaná délka všech objevů přesahuje 3 km.

Expedice se účastnili: V Adamec, V. Baldík, V. Bumbálek, L. Bumbálková, P. Čáslavský, Z. Dvořák, K. Hösl, V. Kahle, R. Matouš, M. Olbrecht, L. Pašek, O. Šimíček, J. Večerek.

prvni cesky kilometr, stare meandry -420m