Úno 13

Jak je to s objevy na závrtu č. 3

Jakákoli podobnost tohoto příběhu s realitou a reálnými osobami je čistě náhodná

V den výroční schůze jsme se s Vaškem opět vypravili do Trojky. Na poslední akci se nám podařilo postoupit o kousek dál, tak jsme si říkali, že bude pěkné, objevit něco přímo na výročku.

Člověk míní, osud mění. Dopolední Harbechy jenom matně vystupují z mlhy, resp. z mlhy matných vzpomínek vystupují válcovité předměty poletující přibližně ve výši hlav zúčastněných a provádějící zvláštní manévr, kdy se znenadání převrátí vrchní, zúženou částí dolů. Tyto létající předměty UFO byly průhledné a velice rychle jim docházelo palivo, jakási čirá tekutina.

V podzemí se již situace začala rýsovat zřetelněji. Během čerpání sifonu jsme ještě jednou vylezli a navštívili partu na vedle ležícím závrtu č. 1. To už jsme se byli schopni dorozumět lámanou češtinou. A pak, poměrně pozdě, jsme vyrazili na konec, vyzbrojeni distem a kladívkem. Docela rychle jsme se promotali všemi úžinami a plazivkami a dostali se do nově objevené části. Zde jsem začal lézt neznámý komín, který však po deseti metrech přešel ve velice úzkou puklinu. Mezitím Venca slézal na dno. V tu chvíli se ozvala velká rána. S Vaškem se urval kus skály a tak poslední tři metry slezl volným pádem. První hodnocení situace bylo nevalné:

Zdenále, jestli chceš něco dělat, tak hned, protože až si tělo uvědomí, že má něco s ramenem a kotníkam, tak bude zle…“

Normálně by se až tak moc nedělo, ale zde, úplně na konci jeskyně za hromadou plazivek, škvír, úžin a zalamováků to byl opravdu pech.  Jak jsme však během lezení komína a několika dalších minut zjistili, moc věcí na práci zde bohužel nebylo, neboť jeskyně skončila. Pouze na konci pukliny, kam odtéká voda při povodni, je možné těžit promytou drobnou suť a teoreticky by se zde dalo dostat do dalších volných pokračování. Odhodili jsme tedy kladívko, vzali disto a jali se pomalu sunout z díry ven.

Těsně před výstupem Václav přiznal, že situace není až tak kritická, když pravil: „Až vyprchá poslední promile, tak to bude špatný..“ Promilí měl po ranním setkání s mimozemskou civilizací Venca tolik, co sv. Václav dobrých skutků, a tak zde byla naděje, že se na povrch dostaneme včas. Ze vstupní skruže jsme vykoukli až dlouho po setmění.

Výroční schůzi jsme nestihli a objevy nepřinesli a nezmapovali ani metr. Proto plánujeme další návštěvu, abychom měli lepší představu o tom, kam jeskyně může vést. Již teď má značnou hloubku kolem 100 m, a tak předpokládáme, že bude směřovat do kdysi hlubokého Lažáneckého žlebu. Toť vše, mapu snad přineseme příště.

Ursus

 

Postup na závrtu č. 3

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Neděle 21. 12. přinesla malé překvapení na Trojce. Během této krátké, nepravidelné akce jsme měli v plánu především domapovat zbývající cca čtvrtinu objevů, vyznačujících se úzkými, nízkými, mokrými a klikatými chodbami. Míst k protažení páteře v prostoře vyšší než 180 … Continue reading

Čvc 27

Maganik – Iron Deep 2014

Aktuální zpráva z Iron Deep 2014. Text z cave-link druhé stanice ze soboty 26.7.  21:33.

2. horizont ve směru ke kaňonu končí komínem. Výška cca 100 m bez oken odrazuje od lezení.                  V opačném směru sifon na 1168 m.

Nyx foto1

 

Bře 07

Maganik 2013

Přidán článek o poslední expedici do Černé Hory. Nejpodrobnější informace o výzkumu Iron Deep naleznete zde.

Zachrana beranka

Srp 16

Maganik – Iron Deep

amaganiku40

Sponzorské zátiší.

Jeskyně Iron Deep je opět o něco hlubší. Po dvoutýdenní expedici vzrostla denivelace první české tisícovky na 1162 m a polygon se rozrostl o více než půl kilometru (3360 m). S pomocí minimálního počtu lidí a ve zkráceném termínu jsme sestoupili po aktivním toku několika šachtami o necelých 150 m až do horizontálního starého koridoru založeného na zlomu, který je kolmý na kaňon Mrtvice. V jeskyni je momentálně několik možností pokračování. Zejména v 450 m byla objevena nezávislá větev s výrazně větším tokem než je ten, který nás přivedl do kilometru a i v nejhluvší části jeskyně se dá postupovat nejen ke kaňonu, ale i dovnitř masívu a pravděpodobně i souběžně s Mrtvicí k nejníže položeným vývěrům.

Iron Deep – podrofné info.

 

Zář 22

Trojka – první výsledky

Dnes, 22.září, proběhlo v rámci pravidelné pracovní akce i první orientační mapování objevů za sifonem na  závrtu č. 3 na Harbešské plošině. Byly zmapovány odhadem dvě třetiny nové, mírně klesající chodby v délce 102 m. Jeskyně nyní směřuje přibližně na JV, směrem ke Konrádovu dvoru,  přičemž se od závrtu vzdaluje na cca 50 m. Celková hloubka  činí něco málo přes 80 m, nezmapované části však klesají dále, takže se dá očekávat že nejzazší objevená místa se nacházejí již v hloubce kolem 90 m. Chodba je tvořena v lité skále a svým charakterem připomíná větší Mrtvé propadání ve Společňáku ( několikrát se zde dá i postavit) nebo K…. chodbu v Rudickém propadání.