Závrt č. 17 (Sedmnáctka)

Mapa

Téměř 90 m hluboká propasťovitá jeskyně objevená ve velkém závrtu na Harbechách. Jeskyně míří na sever a je ukončena propastmi se sifony s nadějí na pokračování. Ve výzkumu nebylo pokračováno, protože v roce 1989 se v jeskyni objevil oxid uhličitý, který je v jeskyni dodnes. Protože oxid uhličitý je v atmosféře jeskyně obsažený na úkor kyslíku (koncentrace dusíku a argonu odpovídá běžné atmosféře), je pravděpodobné, že CO2 vzniká přímo v podzemí biologickým aerobním procesem (tlením). Tento závěr je podpořený i izotopovou analýzou uhlíku ve vzorku CO2 z jeskyně. (Jiří Otava: Objevy na Lažáneckém závrtě č. 17, Speleofórum ’88, 15-17; Jiří Otava: Oxid uhličitý v jeskyních, Speleofórum ’90, 64-65)

Zuzka
Tak jde cas
Tak jde cas