Vjačeslava Pantjuchina 2012

Expedice byla zorganizována moskevským klubem Perovo speleo a za cíl měla lezení nové, vzestupné věte, směřující pod jeskyni Boguminskaja (Bohumínská, objevená skupinou Orcus v 80. letech). Expedice se uskutečnila na přelomu února a března a zůčastnilo se jí nakonec pouhých sedm lidí. Přesto bylo během desetidenního bivaku vylezeno 120 výškových metrů převážně kolmými, širokými šachtami.

Celý systém má přes 1500 m na hloubku a figuruje mezi nejhlubšími jeskyněmi světa. Při dvou až třídenním sestupu jsme používali jeden postupový bivak – 600 m před kratičkým sifonem, který se čerpá do připravené nádrže. Zde také začínají stovky metrů dlouhé horizontální meandry. V – 800 m se nachází druhý bivak a krátce za ním, na hraně dvousetmetrové obří propasti odbočuje výše zmíněná větev s velkým přítokem, která stoupá dohromady asi 500 m. První část tvoří nádherný kaňon s několikametrovými marmity a velice bohatou výzdobou (zejména 20 cm trsy excentrik), další část již stoupá mnohem strměji a větví se na více přítoků s šachtami i úzkými meandry. Asi 250 m před nástupem se nachází třet bivak, který byl využíván lezeckými týmy. V rámci pobytu jsme také podnikli exkurzi do hlouběji položených částí za dnem dvousetmetrové propasti. Po celou dobu panovalo chladné počasí, kdy i u moře občas ležel sníh a na hřebenech se teplota pohybovala kolem -15 °C, což mělo za příčinu i nízký stav vody v jeskyni.