Maganik – Iron Deep

amaganiku40

Sponzorské zátiší.

Jeskyně Iron Deep je opět o něco hlubší. Po dvoutýdenní expedici vzrostla denivelace první české tisícovky na 1162 m a polygon se rozrostl o více než půl kilometru (3360 m). S pomocí minimálního počtu lidí a ve zkráceném termínu jsme sestoupili po aktivním toku několika šachtami o necelých 150 m až do horizontálního starého koridoru založeného na zlomu, který je kolmý na kaňon Mrtvice. V jeskyni je momentálně několik možností pokračování. Zejména v 450 m byla objevena nezávislá větev s výrazně větším tokem než je ten, který nás přivedl do kilometru a i v nejhluvší části jeskyně se dá postupovat nejen ke kaňonu, ale i dovnitř masívu a pravděpodobně i souběžně s Mrtvicí k nejníže položeným vývěrům.

Iron Deep – podrofné info.