Suchožlebáci – závrt č1, č.3 a výročka 7.2.2015

Beru výročku, jako završení naší práce v tom minulém roce. Ale nepředbíhejme. Tradiční velmi silná účast na výročce, tak se dělíme na dva silné týmy. Jeden pokouší štěstí za vyčerpaným sifonem v závrtu č.3 a my ostatní bádáme a bádáme na závrtu č.1. Na závrtu č.1 je postupně zasypána další skruž, v pořadí již číslo 6. Na samotným dně jsou určité náznaky rychlých a nebo rychlejších objevů. Dost nám to připomíná kout ve Svážné, který vedl dále k fantastickým objevům. Dnešní bádání končíme po 17 hodině a všichni se přesouváme do restaurace do Rudice, kde proběhne výroční schůze našeho klubu. Určitě se tady sluší poděkovat všem za obrovskou dřinu na našich lokalitách v uplynulém roce. Ale bez této šílené dřiny to asi nejde. Vše je probráno a další plány jsou na stole. Kluci na závrtu č.3 pořídili několik záběrů za sifonem, díky.

Takže snad někdy příště.

Velký Oťas

IMG_1058 IMG_1063 IMG_1072 IMG_1085 IMG_1088 IMG_1100 IMG_1105 IMG_1108 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1211 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1216 IMG_8815 IMG_8831 IMG_8840