Pracovní akce 12.4.2014 závrt č.1- Harbechy

Pokračujeme i dnes s naší pravidelnou zarputilostí. Vše je nachystáno k dnešnímu betonování, těžení a dřevení. Počasí má být dneska hnusné, ale vše je právě úplně obráceně a sluníčko svítí. Takže poloviční úspěch.Scházíme se: Malý a Velký Ládínek, Jaroušek, Roman, Vašík, Oťas. Je potřeba na správnou míru nachystat pletivo do podzemí na naše dřevení. Opět nám pomáhá technika a centrála, bez ní už to asi nějak nejde. Průběžně je zpracován a posléze spuštěn všechen dobře promíchaný cement pro dobetonování první skruže. Vybíráme puklinu, které se na jedné straně úplně zavřela a tak je v dohlednu dřevení jen jedné strany. Při těžbě je první skruž takřka obsypána, takže příště nasadíme druhou a třetí bychom trochu zatočili. Průvan je pohodový průvodce. Všichni už se těšíme, až toto bude za náma a budeme postupovat jen a jen na čelbě. Všude jsou patrny přítoky našeho drobného potůčku.
Je si 17 hodin a už toho všichni máme plný zuby. Takže snad někdy příště.

IMG_8421 IMG_8432 IMG_8478 IMG_8494 IMG_8504 IMG_8527